Ministr školství Chládek (ČSSD) podpořil spolupráci Kostalu s VŠ

Poslanec Richard Dolejš (ČSSD) vidí v orientaci na výzkum perspektivu

Spolupráce středních a vysokých škol s průmyslovým a zaměstnaneckým sektorem byla tématem jednání poslance a místostarosty Zdic Richarda Dolejše (ČSSD), ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) a jednatele Kostalu Joachima Grabowského, které se uskutečnilo ve středu 18. 2. v Poslanecké sněmovně. Firma Kostal je největším zaměstnavatelem v regionu. Tímto jednáním, které inicioval poslanec a místostarosta města Richard Dolejš, bylo navázáno na návštěvu Kostalu ministrem průmyslu Janem Mládkem a hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou, která se uskutečnila v říjnu loňského roku.

Podpora výzkumu a vývoje je prioritou vlády

„Vedení města záleží na dalším působení a rozvoji firmy Kostal, nejen v oblasti výroby, ale také v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje. Proto spolu s vedením města považuji za prioritní podporovat spolupráci Kostalu s ministerstvem průmyslu, MŠMT, Středočeským krajem a ČVUT, v oblasti rozvoje výzkumného centra závodu. A to byl hlavní důvod, proč jsem inicioval jednání s ministrem školství a jednatelem Kostalu. První kroky spolupráce v oblasti školství byly již učiněny po schůzce s hejtmanem Peterou a to v oblasti učňovského školství. Další, neméně důležitá oblast je spolupráce s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje, což spadá do priorit právě ministerstva školství,“ informoval poslanec a místostarosta města Richard Dolejš.

Zvýšení poptávky po technickém vzdělání

Podle ministra školství bude klíčové jednání s rektorem ČVUT, jedné z nejlepších technických vysokých škol ve střední Evropě.

„Cílem bude určit případné konkrétní parametry spolupráce Kostalu s touto prestižní školou tak, aby naplňovala vládní priority v oblasti podpory výzkumu a vývoje a zvyšování kvality a zájmu o technické vzdělávání na středním a vysokém stupni škol,“ uvedl ministr školství Marcel Chládek, který bude další jednání zaštiťovat.

„Podle vyjádření ministra školství Chládka by nemělo být nalezení shody o možnostech navázání spolupráce Kostalu s ČVUT problém. Vedení ministerstva je této formě, běžné v zemích na západ od našich hranic, nakloněno. Proto ministr přislíbil podporu tomuto záměru a nabídl jednateli Kostalu Grabowskému druhé kolo jednání, a to přímo za účasti rektora ČVUT. To, že k této schůzce dojde, jednatel Kostalu J. Grabowski přivítal. V této souvislosti není vyloučeno, že s tímto záměrem bude také seznámen prezident ČR Miloš Zeman, který se do regionu chystá v závěru dubna a je velkým podporovatelem státních investic do výzkumu a vývoje. Program jeho návštěvy organizuje Středočeský kraj. Jednou z možností, kterou vedení města Středočeskému kraji nabídlo, je téma spolupráce středních a vysokých škol s podnikatelským sektorem a její zavádění do praxe, např. právě v Kostalu. Zájem firmy Kostal orientovat se na výzkum a vývoj dává jejímu rozvoji perspektivu,“ uzavřel poslanec a místostarosta Richard Dolejš.

Blogy