Nové složení vedení Středočeské ČSSD

Od 6. 5. 2021 má Středočeská ČSSD nové vedení. Předsedou KP je Ing. Milan Urban. Ke spolupráci má 11 místopředsedů, aby byl ve vedení kraje zastoupen každý okres.

Benešov – Ing. Václav Zemek, Beroun – Ing. David Grunt, Kladno – Mgr. Jiří Kunc, Kolín – Ing. Lubomír Nymburský, MIM, MBA, Mělník – Bc. Pavel Končle, DiS., Mladá Boleslav – Ing. Ingrid Podroužková, Nymburk – Ing. Karolína Stařecká, Praha východ – Jan Blažek, Praha západ – Jiří Bezděk, Příbram – MUDr. David Grünthal, Rakovník – Tomáš Čermák

Blogy