Poslanec R. Dolejš podpořil modernizaci výukového učňovského centra v Tlustici

Spolupráce škol a zaměstnavatelů přináší výsledky

Programy spolupráce SOŠ a SOU Hořovice s průmyslovými zaměstnavateli a další rozvoj centra odborné přípravy školy v Tlustici byla hlavními tématy jednání poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše (ČSSD) s ředitelem SOŠ a SOU Hořovice Vladimírem Kebertem. Zvyšující se zájem o vyučované strojírenské obory, spojený s perspektivou uplatnění na trhu díky zvýšená poptávce firem po absolventech školy, je podle ředitele Keberta do značné míry dán úspěšným fungováním nového centra pro praktickou výuku, které s využitím evropských prostředků postavil Středočeský kraj. Kraj navíc jako zřizovatel školy podporuje žáky stipendii.

Výukové centrum je výkladní skříní regionálního školství

„Spolupráce mezi středními školami a průmyslovým sektorem je vládní a krajskou prioritou. Ministr školství úzkou spolupráci s podniky podporuje nejen v oblasti středního a učňovského školství, ale také v oblasti vysokoškolské v rámci podpory výzkumu a vývoje. Jsem proto rád, že jsem mohl přispět k nastartování spolupráce SOŠ a SOU Hořovice a SOŠ a SOU Beroun – Hlinky například s firmou Kostal, kde se navíc rýsuje možnost spolupráce s vysokými školami. První kroky v této oblasti byly učiněny při návštěvě ministra průmyslu Jana Mládka a hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery v Kostalu v říjnu loňského roku. Jednání o konkrétních parametrech partnerství škol a zaměstnavatelů poté pokračovala sérií jednání s hejtmanem Milošem Peterou, zástupci vedení krajského odboru školství a podniků,“ uvedl poslanec Richard Dolejš (ČSSD).

Podle ředitele SOŠ a SOU Hořovice Keberta škola navázala dlouhodobé úzkou spolupráci s přibližně 15 průmyslovými podniky z regionu Hořovicka a Berounska i mimo něj.

„Na základě informací podaných panem ředitelem, se zájem o školu a nárůst počtu žáků významně projevil v souvislosti s otevřením a tříletým úspěšným provozem moderního výukového centra v Tlustici. Potřebná výstavba nových učňovských dílen měla mojí politickou podporu od začátku a jsem rád, že se I. etapa modernizace učiliště takto podařila a přináší výsledky,“ řekl poslanec Richard Dolejš (ČSSD).

Zvýšení poptávky po technickém vzdělávání v regionu podpoří investice

Podle poslance je provázanost škol s potřebami zaměstnavatelů v zahraničí běžnou a oboustranně výhodnou praxí. Proto je třeba úspěšnou politiku Středočeského kraje v této oblasti posílit a podpořit tak úsilí školy na dalším rozvoji a modernizaci.

„V současné době je areál výukového centra na horní hranici své kapacity a přestává stačit na pokrytí požadavků místních zaměstnavatelů, navíc je v budoucnu očekáván další nárůst počtu žáků,“ informoval ředitel školy Vladimír Kebert.

Škola proto potřebuje kapacitu rozšířit přestavbou další části areálu. Pro tento záměr má podle ředitele Keberta zpracovaný projekt „Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice 28 pro školské potřeby“.

„Během naší schůzky jsme se s ředitelem Kebertem shodli na potřebě pokračování modernizace výukového areálu v Tlustici a škole jsem v jejím úsilí vyjádřil plnou podporu. Povedu v této věci jednání s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou (ČSSD). Věřím, že pana hejtmana přesvědčíme o účelnosti a potřebnosti tohoto záměru pro region. Pro samotnou realizaci záměru však bude důležitá schopnost kraje zajistit finanční prostředky, například z fondů EU. V tomto směru samozřejmě počítám s aktivním zapojením náměstka hejtmana Jiřího Peřiny (ČSSD),“ uvedl poslanec Richard Dolejš (ČSSD).

V případě úspěšné realizace by v přestavěném objektu vzniklo několik učeben, laboratoř a další zázemí školy. Součástí projektu je rovněž přestavba jedné z budov na tělocvičnu, která by byla využívána společně školou a veřejností.

Pro získání širší podpory, která je pro prosazení další etapy modernizace areálu nezbytná, nabídl poslanec Richard Dolejš (ČSSD) řediteli školy využít možnost připravované návštěvy ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) a hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery (ČSSD), což ředitel Kebert přivítal. Smyslem jejich návštěvy by bylo seznámení se s provozem výukového centra a projednání pokračování modernizace a rozvoje školy.

Blogy