R. Dolejš: Tlak na Merkelovou je projevem rozumu

7. 11. 2016

Richard Dolejš pro parlamentnilisty.cz

 

PL: Německá CSU přijala program, v němž je prosazování tzv. vedoucí kultury vycházející z tradic antiky, křesťanství a judaismu, přihlášení se ke křesťanskému obrazu člověka a odmítání paralelní společnosti. CSU chce bojovat proti politickému islámu, který prý přináší násilí a ničení. A německý ministr vnitra T. De Maiziere (CDU) chce, aby EU vracela imigranty do Afriky ještě na moři a umisťovala je do táborů mimo Evropu, kde se rozhodne o jejich azylu. Co si o těchto návrzích z CSU a z CDU myslíte? Je to pro vás inspirace, nebo je odmítáte?

 

 

R. Dolejš: Vývoj v CSU a v části CDU jasně naznačuje, že významné demokratické proudy v Německu mají realistický pohled na vývoj a dopady živelné migrační expanze z islámského světa do Evropy.

Demokratická hodnotová orientace vycházející z pilířů křesťansko – židovské kultury je naprosto neslučitelná s agresivním pojetím islámu. Ten je totiž díky své netolerantnosti a nesnášenlivosti v radikálním rozporu se sekulárním pojetím současné Evropy, která občanům garantuje svobodu smýšlení. Politický islám ve svém důsledku může vést k diktatuře, která by naši západoevropskou kulturu vrátila zpět do středověku. Stačí se podívat na situaci v arabských zemích, kde se Korán stal součástí ústavy.

Evropa se nesmí vzdát své identity a hodnot, na kterých je postavena. Je povzbudivé, že významné politické síly v SRN projevily pud sebezáchovy a postavily se bezbřehé vítací migrační politice kancléřky Merkelové. To se týká i záměru na vracení nelegálních migrantů zpět do Afriky. Je to jistá naděje i pro posun v impotentním přístupu elit EU.

 

Richard Dolejš

místopředseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR

Blogy